( 0 ) Ostukorv 0,00 €

Ostukorvis pole tooteid.

KASUTUSTINGIMUSED

1. Kliendikaardi väljastamise tingimused

1.1  Expressionsi VIP klubi kaardi (edaspidi nimetatud „Kaart“) saamiseks saab taotlusi esitada Expressionsi kauplustes.
1.2  Kaart väljastatakse füüsilisele isikule, kes täidab kaardi taotluse kohustuslikud väljad. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust. Kaardi omanikuks võib saada klient, kes täidab registreerimisankeedi nõuetekohaselt ning esitab selle Expressionsi kaupluses teenindajale. Kaart väljastatakse võimalusel klienditeenindaja poolt koheselt peale registreerimisankeedi kontrollimist, ankeedi registreerimist ja kaardi maksumuse tasumist.
1.3  Taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui ankeedi kohustuslikud väljad on täitmata. Samuti jätab Expressions endale õiguse keelduda Kaardi väljastamisest ilma põhjust teatamata.
1.4  Kaardi kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Expressionsi kassasse kaardi maksumus ja esitada isikut tõendav dokument.

2. Kaardi kasutamise tingimused
2.1  Kaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Ühele isikule väljastataksevaid üks kaart.
2.2  Igal Kaardil on unikaalne registreerimisnumber.
2.3  Kaart annab kaardi omanikule õiguse saada osa kõikidest soodustustest ja eripakkumistest, mis on ette nähtud Expressionsi VIP klubi kaardi omanikele.
2.4  Kaart kehtib kõigis Expressionsi Eesti kauplustes ja üritustel.
2.5  Kaart ei ole kasutatav maksevahendina.
2.6  Kaardi kasutaja peab esitama kaardi kassas ostu sooritamise ajal.
2.7  Kaarti saab kasutada alates registreerimise päevast.

3. Muud tingimused
3.1  Kaart kehtib 3. aastat alates kaardi väljastamise päevast.
3.2  Kaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse järgmine kaart Expressionsi kauplusest 3 kuu jooksul, arvates eelmise Kaardi kehtivusaja lõppemisest, tasuta.
3.3  Kaart annab Kaardi omanikule 10% hinnasoodustust Expressionsi Eesti poodides.
3.4  Kaardi kaotamisest või vargusest on Kaardi kasutaja kohustatud koheselt teatama e-maili aadressil kliendikaart@expressions.ee. Kaotatud, varastatud või rikutud Kaardi asendamiseks duplikaadi saamisel tuleb tasuda hinnakirjajärgne Kaardi duplikaadi maksumus. Kaotatud kaart blokeeritakse koheselt.
3.5  Expressionsil (Pioneering Retail Group OÜ-l) on õigus ühepoolselt muuta Kaardi tingimusi teavitades sellest www.expressions.ee kaudu.
3.6  Ankeedi täitmise ja allkirjastamisega kinnitab klient, et on nõus enda andmete töötlemisega kooskõlas Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusega (RT I 2007,68,421).
3.7  Nime, aadressi või muude kontaktandmete muutumisest teatage e-posti aadressil kliendikaart@expressions.ee

4. Isikuandmete töötlemine
4.1  VIP klubi kaardi programmiga liitumisel on Kaardi omanik kinnitanud oma nõusolekut tema mittedelikaatsete isikuandmete töötlemiseks Pioneering Retail Group OÜ poolt.
4.2  Kliendi isikuandmeid töödeldakse vaid VIP klubi kaardi soodustuste osutamiseks, müügistatistika koostamiseks ning otseturunduse korraldamise eesmärgil. VIP klubi kaardi programmi raames ei koguta ega töödelda Kliendi delikaatseid isikuandmeid.
4.3  Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusest, pidades kinni konfidentsiaalsuse nõuetest.
4.4  Juhul, kui VIP klubi kaardi omanik on avaldanud soovi saada teavet pakkumiste kohta, võidakse tema andmeid kasutada pakkumiste tegemiseks ning edastada kaardi omaniku andmeid eelnimetatud eesmärgi täitmiseks näiteks side-, IT- ja postiteenuste osutajale.
4.5  VIP klubi kaardi omanikul on õigus igal ajal loobuda tema isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil. Kaardi omanik saadab selleks vastavasisulise kirjaliku teate e-posti aadressile info@expressions.ee